Meteorologia

La Meteorología Marina és l’aplicació de la ciència i dels serveis meteorològics a les activitats desenvolupades en alta mar, aigües costaneres i aigües interiors. Contempla al seu torn dues temàtiques, la primera enfocada a la investigació sobre la interacció entre l’oceà i l’atmosfera i la segona encaminada a subministrar serveis de pronòstic als usuaris que desenvolupen activitats econòmiques o habiten en les zones costaneres de país.

https://pixabay.com/es/

PUNTS A TENIR EN COMPTE EN LA METEOROLOGIA MARINA:

1. Pressió atmosfèrica:

La pressió atmosfèrica és simplement el pes de l’aire sobre la superfície terrestre com a conseqüència de l’atracció que exerceix la Terra. La pressió és una de les variables fonamentals amb què es compta per poder predir la meteorologia marina. Aquesta varia depenent de l’altitud:

– Disminueix amb l’altitud ja que com més gran és l’altura, menor és la pressió atmosfèrica

– Com menor és l’altura i més s’acosti a el nivell de la mar gran serà la pressió.

2. El vent:

El vent pot ser molt perillós a l’hora de navegar en vaixell. Per això és important estar atent a ell quan naveguem. L’escala de perillositat és:

-Calma, Ventolina, Fluixet, Fluix, Bonacible, Fresquet, Fresc, Frescachon, Temporal, Temporal fort, Temporal dur, Temporal molt dur i Temporal huracanat.

3. Els núvols:

L’aparició de núvols es deu al fet que una massa d’aire humit es refreda fins al punt de condensar, és a dir, s’ha passat a un estat líquid o sòlid en forma de petites gotes d’aigua. Depenent de la quantitat de gotes d’aigua que enterboleixin l’aire els núvols seran més o menys transparents. Els núvols es classifiquen segons la seva forma, la seva altura de base i el seu procés formació:

-Núvols alts, Núvols mitjans, Núvols baixos i Núvols de desenvolupament vertical.

http://encar-alkaken.blogspot.com/2018/10/practicas-de-climatologia-y-meteorologia.html